Innovatiehub Tubbergen behoudt jong talent in de regio

Op en Rond de Essen | 31e jaargang Nr. 21 | door Sanne Rikmanspoel

TUBBERGEN – Innovatiehub Tubbergen zet zich sinds augustus vorig jaar in om jonge talenten uit de gemeente te behouden door ondernemerschap en onderwijs te verbinden. De hub is een samenwerking tussen vier bedrijven, te weten Bouwmetaal, Loohuis Communicatie en Beveiliging, Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering en Loohuis Installatietechnieken, die de handen ineen hebben geslagen om innovatieve stage- en afstudeeropdrachten voor diverse opleidingsrichtingen en onderwijsniveaus te realiseren. Begin dit jaar zijn de eerste acht studenten aan de slag gegaan met vraagstukken voor de vier genoemde bedrijven en na de zomervakantie start de tweede lichting. We gingen in gesprek met drie van hen die allemaal stagelopen bij Loohuis Communicatie en Beveiliging in Fleringen om erachter te komen hoe de Innovatiehub in de praktijk uitpakt.

Jolien Roesthuis is als projectmanager van de Innovatiehub de verbinding tussen de verschillende onderwijsinstellingen en de Tubbergse bedrijven. “Het inzetten van jonge talenten is voor mkb’ers een mooie manier om de snel veranderende markt bij te kunnen houden. Studenten hebben namelijk de laatste vakkennis in huis en kunnen deze toepassen door uitdagende vraagstukken vanuit het werkveld voor de bedrijven op te lossen”, vertelt Jolien. Op deze manier brengt de Innovatiehub vraag en aanbod in de regio samen. Zo vond IT-Service Management student Benjo Bos uit Albergen via de hub een stageplek waar hij een hele vakspecialistische afstudeeropdracht kan uitvoeren, namelijk het ontwikkelen van een uitbreiding op het huidige monitoringssysteem om netwerken mee in de gaten te kunnen houden.

Activeren van student en bedrijf
Ook voor studenten biedt de Innovatiehub voordelen. Zo krijgen ze meer persoonlijke aandacht en is er ruimte voor eigen inbreng wat betreft de stage- of afstudeeropdrachten. Daarnaast komen de studenten regelmatig samen om kennis te delen en bedrijven te bezoeken om zo een netwerk op te kunnen bouwen. Freek Tijink uit Denekamp, student Technische Bedrijfskunde en stageloper op de salesafdeling, ervaart de Innovatiehub als een meerwaarde. “Ik ben blij dat ik via de hub terecht ben gekomen bij een klein bedrijf in de buurt, waar ik echt onderdeel ben van het team. Ik word als stagiair serieus genomen en er is echt belangstelling voor het onderzoek dat ik uitvoer. Na mijn stage zal mijn onderzoek niet in de ijskast belanden en dat motiveert me nog meer om echt iets waardevols af te leveren,” aldus Freek. Om ervoor te zorgen dat de opdrachten voor beide partijen iets waardevols opleveren, heeft Jolien nauw contact met het onderwijs en de ondernemers. “In samenspraak met de bedrijven formuleer ik de vacatures die vaak via de onderwijsinstellingen bij de studenten terechtkomen. Vervolgens ga ik na de sollicitatieprocedure met de studenten in gesprek om de opdracht te concretiseren, zodat die zowel voor de student als het bedrijf relevant is en past binnen de richtlijnen van de studie.” Zo vond ook Technische Bedrijfskunde-student Bram Zanderink uit Denekamp via de Innovatiehub een passende stageplek. Bram: “Ik wilde sowieso graag stagelopen bij een bedrijf in de buurt, want de sfeer is hier heel gemoedelijk en nuchter. Via Saxion kwam ik in aanraking met de Innovatiehub en zo vond ik een passend stagebedrijf.”

Innovatief
Ook de Innovatiehub zelf is continue bezig met vernieuwing. Zo wordt het projectmanagement van de hub iedere tien maanden opgepakt door een van de trainees van Fast Forward, een post-hbo-programma van het Saxion dat net afgestudeerde trainees inzet bij bedrijven. Jolien: “Na de opstart door mijn voorganger Wouter Reilink ben ik in februari begonnen als projectmanager bij de Innovatiehub. De koers is gelegd, maar ik krijg veel vrijheid om eigen ideeën aan te dragen en nieuwe projecten op te pakken. Zo ben ik momenteel bezig met het regelen van relevante trainingen tijdens de maandelijkse bijeenkomsten en het ontwikkelen van bedrijfsoverstijgende stageopdrachten.”

Voorkomen leegloop dorpskernen
De Innovatiehubs kennen hun oorsprong in de Achterhoek, waar in 2012 de eerste hubs tot stand zijn gekomen in samenwerking met de HAN en Saxion. Het idee kwam voort uit een onderzoek naar het tegengaan van de leegloop in dorpskernen. Na een kijkje in de keuken bij de Innovatiehub in Varsseveld, een bezoek geïnitieerd door de gemeente Tubbergen, hebben vier Tubbergse ondernemers uit de (bouw)technische sector zich verenigd door samen een Innovatiehub te starten. De gemeente Tubbergen verleende een aanjaagsubsidie voor het initiatief, maar de invulling aan de hub was volledig in handen van de bedrijven. Inmiddels werkt Innovatiehub Tubbergen nauw samen met het ROC van Twente, Saxion, Universiteit Twente en Windesheim. Op de foto ziet u van links naar rechts: Bram Zanderink, Jolien Roesthuis, Freek Tijink en Benjo Bos voor hun stagebedrijf Loohuis Communicatie & Beveiliging in Fleringen.

Innovatiehub in Tubbergen: bedrijven dagen studenten uit

Tubantia | 16-02-2018 | door Tom van den Berg

Projectmanager Jolien Roesthuis uit Rossum legt de contacten tussen bedrijven en onderwijsinstellingen als Saxion en Windesheim. „De lijntjes met mbo-opleidingen zijn al goed. We willen ook graag een structurele verbinding met het hbo en wo.”

Solliciteren
Betrokkenen hebben het afgelopen jaar onder meer hun licht opgestoken in de Achterhoek, waar de eerste hubs al in 2012  tot stand zijn gekomen. Voor de Innovatiehub Tubbergen hebben vier bedrijven de handen ineengeslagen: Loohuis Installatietechnieken en Loohuis Communicatie & Beveiliging in Fleringen, Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering in Haarle en Bouwmetaal in Tubbergen. Zij bieden stage- en eindexamenopdrachten aan, waar studenten met een passende opleiding naar kunnen ‘solliciteren’. „Je moet ook een sollicitatiebrief met cv sturen”, vertelt Jort Kuipers.

Planning
Kuipers is hbo-student technische bedrijfskunde. Hij neemt bij Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering de planning van alle werkzaamheden onder de loep. Het gaat om het analyseren en waar mogelijk verbeteren van bedrijfsprocessen. Kuipers moet bijvoorbeeld uitzoeken of de huidige software anders moet worden gebruikt of dat er wellicht andere software moet komen. Andere opdrachten gaan over het duurzaam verwerken van sloopmateriaal en het verpakken van metalen producten.

Verandering
Volgens Roesthuis zijn inmiddels acht studenten ‘aangenomen’ voor diverse onderzoeken. Onderzoeken die binnen het bedrijf voor een verandering kunnen zorgen. De studenten worden gevolgd door Roesthuis die hen om de twee weken bij elkaar haalt. „Kennis wordt zo ook uitgewisseld. De bedrijven kunnen daar weer profijt van hebben. En we bieden workshops aan en nodigen gastsprekers uit.”

Om de hoek
Kuipers, geboren en getogen in Fleringen, vertelt dat hij geen plannen heeft Tubbergen te verlaten. Hij weet dat ook om de hoek banen te vinden zijn. Vooralsnog blijft hij zich concentreren op het werk bij Kamphuis. Daar is hij de komende tijd druk genoeg mee. Het werk moet medio juni klaar zijn, want op 11 juni staat het aanbieden van het afstudeerproject op de agenda. Daarna kan Kamphuis aan de slag met de aanbevelingen. „Of niet”, relativeert Kuipers. „Het is niet gezegd dat ze het nu niet goed doen. Misschien is de uitkomst wel dat een aanpassing onnodig is.”

De gemeente Tubbergen ziet de meerwaarde van de Innovatiehub, als mogelijkheid om talentvolle jongeren voor de gemeente te behouden. Het project wordt de komende drie jaar dan ook met een subsidie gesteund.